Opći Uvjeti Elite Travel putnička agencija d.o.o.

 • Napomene
• Voditelj poslova
• Opći uvjeti
• Uvjeti korištenja
• Modeli plaćanja
• Pretvorba valuta
• Izjava o sigurnosti kupnje kreditnom karticom
• Privatnost i zaštita osobnih podataka
• Cijene i sadržaj putovanja
• Putovnica i vize
• Monetarni, carinski i zdravstveni propisi
• Okolnosti izvan naše kontrole/ kontrole dobavljača
• Posebni zahtjevi
• Prihvaćanje uvjeta i odredbi
• Putno osiguranje
• Odgovornost klijenta
• Odgovornost Elite Travel
• Transferi iz luke/zračne luke
• Plan putovanja
• Plan krstarenja
• Plan autobusne ture; pušenje i zamjena sjedala
• Uputstva za pridruživanje
• Izmjene i otkazivanje putovanja
• Politika otkazivanja putovanja 
• Kašnjenja
• Sigurnosni standardi
• Invalidnost i putovanje
• Zdravstveno stanje, trudnoća i putovanje
• Politika odgovornog poslovanja
• Pravo na pristup
• Suputnici
• Važna napomena
• Pritužbe
• Zakon u primjeni
• Nadzor
• Odricanje od odgovornosti
• Završne odredbe 

Napomene

Ovi uvjeti rezervacije i kupnje putnih aranžmana i usluga, uključujući smještaj, (u daljnjem tekstu Putovanja), čine sastavni dio Ugovora/Vaučera sklopljenog između Elite Travel, putnička agencija d.o.o., Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, Hrvatska; OIB: 58914751045, ID kod: HR-AB-20-090002185, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku, MBS: 090002185; (u daljnjem tekstu Elite Travel) i Klijenta/Ugovaratelja koji se prijavljuje za Putovanje, (u daljnjem tekstu Klijent). Klijent, osim fizičke osobe/putnika, može biti i trgovačko društvo koje se bavi organiziranjem putovanja, te se u tom slučaju ovi Opći uvjeti primjenjuju sukladno s tom činjenicom u dijelu i opsegu u kojemu su primjenjivi.

Voditelj poslova

Elite Travel imenuje Katarinu Piljić za voditelja poslovanja. Pojedinosti o kontaktima, ovlaštenju, odgovornosti i radno vrijeme dostupni su na linku iznad ili u poglavlju Završne odredbe.

Opći uvjeti

Ovaj dokument predstavlja sveobuhvatni dogovor između Klijenta/ugovaratelja i Elite Travel, koji je putnički agent ovlašten za organizaciju Putovanja. Elite Travel će biti odgovoran Klijentu za organizaciju putovanja, kako je opisano na www.elite.hr ili u drugim promotivnim materijalima koje je objavio Elite Travel, osim u slučajevima kada takve usluge ne mogu biti isporučene ili se promijenio plan putovanja zbog kašnjenja ili uzroka bilo koje vrste ili prirode izvan kontrole Elite Travel.
U takvim okolnostima, Elite Travel će nastojati pružiti usporedive usluge, smještaj i plan putovanja, a u tom smislu neće biti nikakvih povrata plaćanja. Elite Travel djeluje samo kao agent za Klijenta i pod izričitom pretpostavkom da Elite Travel nije odgovoran ni za kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu, ozljedu, gubitak, nesreću, kašnjenja ili nepravilnosti bilo koje vrste, koje mogu biti posljedica bilo kojeg djelovanja ili propusta treće strane (uključujući, bez ograničenja, bilo kakav čin, neaktivnost ili kršenje ugovora bilo koje treće strane, koja je trebala ili pruža bilo koju robu ili uslugu za ovo Putovanje). Bez ograničavanja gore navedenog, Elite Travel ne posjeduje, niti upravlja trećim stranama, odnosno lancima dobavljača usluga kao što su hoteli, restorani, prijevoznici, tvrtke za razgledavanje ili lokalne putničke agencije, koji se u tom smislu smatraju posebnim i samostalnim subjektima, te Elite Travel odgovara samo u slučaju ako njihov izbor nije obavljen u skladu sa pravilima poslovanja struke i običajima u agencijskom poslovanju. Elite Travel nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu, smrt, gubitak ili trošak zbog prezauzetosti smještajnih kapaciteta, propusta bilo koje treće strane, bolesti, vremenske prognoze, štrajkova, čina vlasti, terorističkih djela, kriminalne aktivnosti, socijalnih nemira, ostalih nemira, rat, karantene, događaje više sile ili bilo kojeg drugog uzroka izvan njegove kontrole. Sav rizik, gubitak i trošak u ovakvim okolnostima preuzima Klijent/ugovaratelj. Povremeno će možda biti potrebno promijeniti ili izmijeniti itinerere, smještaj i razgledavanje u odnosu na objavljeni plan putovanja. To može biti posljedica prometnih, vremenskih i drugih operativnih potreba, a uvijek u najboljem interesu klijentovog komfora. Svaki osobni trošak koji nastane voljom Klijenta, a zbog kašnjenja, izmjene ili ograničenja bilo kojeg putovanja, bilo uzrokovan mehaničkim defektom, štrajkom ili bilo kojim drugim gore navedenim ciljem, odgovornost je Klijenta (preporučamo svim Klijentima da pribave policu putnog osiguranja, provjerite sa svojim licenciranim putničkim agentom). Elite Travel ne može jamčiti točno vrijeme dolaska i odlaska, niti je odgovoran za bilo kakav neuspjeh povezivanja s bilo kojom drugom uslugom niti može jamčiti izvršenje bilo koje druge usluge, ukoliko nije navedeno drugačije u opisu Putovanja. U slučaju kvarova i drugih nepredviđenih okolnosti, Elite Travel pridržava pravo na zamjenu vozila/plovila, drugačijeg od navedenog, kako bi se osiguralo izvršenje Putovanja. Ta vozila/plovila bit će moderna vozila/plovila, ali ne moraju imati neke od značajki opisanih u opisu Putovanja.
U slučaju da Klijent nije putnik/fizička osoba, nego drugo trgovačko društvo koje se bavi uslugama organiziranja putovanja, slijedom čega je Elite Travel ugovorni partner tog trgovačkog društva u pružanju usluga Klijentu, smatrat će se da je Elite Travel posrednik u pružanju usluga. Nastavno na navedeno, Elite Travel u tom slučaju nema nikakvu izravnu odgovornost u pogledu radnji i dijelova Putovanja koji se izvršavanju od strane treće osobe (prijevoznika, hotela i sl.) naspram krajnjeg korisnika (putnika), bez obzira je li isti angažiran posredstvom Elite Travel ili ne. U slučaju da je do bilo kakve štete krajnjem putniku došlo za vrijeme pružanja usluge od ovdje navedene treće osobe, Elite Travel će u najkraćem roku obavijestiti gore navedeno trgovačko društvo/Klijenta koje je inicijalni organizator putovanja o svim potrebnim podatcima, kako bi se svaki svoj potencijalni izravni i/ili regresni zahtjev mogao izravno usmjeriti na treću osobu/društvo pružatelja usluge. Odredbe ovog stavka vrijede u slučaju da nije drugačije ugovoreno s Klijentom (inicijalnim organizatorom putovanja) i u slučaju da nije protivno kogentim odredbama zakona.

Ovi Opći uvjeti ne vrijede za Putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. zasebna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Elite Travel djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, putnik/Klijent će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

Elite Travel će poštovati prava Klijenta u skladu s dobrom poslovnom praksom u turizmu, pružiti informacije o razlozima neizvršenja ugovorene usluge i ponuditi moguće alternative. Ako je Klijent prouzročio štetu ili problem, nepažnjom ili nenamjerno, Elite Travel može naplatiti razumnu naknadu za pomoć koja neće biti veća od stvarne cijene.
Elite Travel ne odgovara za moguće pogreške u tisku, promotivnim materijalima ili na web stranici ili za bilo kakve kasnije promjene u novim izdanjima promotivnih materijala i programa koje mogu Klijenta dovesti u nedoumicu prije sklapanja Ugovora, pa su stoga relevantne informacije one informacije sadržane u Ugovoru/Voucheru, a ne one sadržane u promotivnom materijalu.
Poebno napominjemo da, ako klijent obavlja plaćanje posredstvom neakreditiranog agenta, neakreditirani agent, koji nema prethodno sklopljen ugovor sa Elite Travel, nije naš agent u svrhu prijema novca. Primanje depozita i naknadnih uplata od strane neakreditiranog putničkog agenta ne predstavlja prijem tih sredstava od naše strane, niti neakreditirani putnički agent ima ovlasti, izravno ili neizravno, primati novac u naše ime. Elite Travel ne snosi odgovornost u pogledu bilo koje uplate koji je uplaćena Klijentovoj putničkoj agenciji. Elite Travel zadržava pravo otkazivanja bilo kojeg ugovora, karte ili rezervacije ili odbijanja obavljanja prijevoza bilo kojeg Klijenta, za koji nije primio uplatu u navedenom roku. Elite Travel zadržava pravo izmjene ili otkazivanja putovanja u bilo koje vrijeme. Sugeriramo Klijentu da se upozna s općim uvjetima poslovanja za Elite Travel d.o.o Dubrovnik, Hrvatska.

Uvjeti korištenja

Korištenjem www.elite.hr pristajete biti pravno obvezni u skladu s ovim uvjetima, koji se odmah i nadalje primjenjuju i stupaju na snagu. Ako ne želite biti pravno obvezni u skladu sa ovim Općim uvjetima, nemojte pristupati i/ili koristiti web stranicu www.elite.hr. Elite Travel može promijeniti ove Opće uvjete i njihove odredbe u bilo kojem trenutku, objavljivanjem promjena na mreži. Molimo Vas da redovito pregledavate ove Opće uvjete i njihove odredbe kako biste bili sigurni da ste svjesni svih promjena koje je napravio Elite Travel. Vaša daljnja upotreba internet stranice www.elite.hr nakon objavljivanja promjena znači da se slažete da ćete biti pravno vezani ovim uvjetima, dopunjenim i/ili izmijenjenim. Na bilo koji način ne smijete kopirati, reproducirati, objavljivati, preuzimati, emitirati, prenositi, staviti na raspolaganje javnosti ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj www.elite.hr (uključujući tekst, slike, URL-ove, informacije o cijenama itd.) osim za Vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Odobrenje za upotrebu web stranice podložno je ograničenjima navedenim u ovim Općim uvjetima. Pri pristupu ili korištenju web stranice možete biti povezani, preusmjereni i izloženi sadržajima koji su uvredljivi, nepristojni, netočni, neprikladni ili na drugi način neprimjereni. Elite Travel ne podržava takve sadržaje i ne može utjecati na njihov sadržaj i točnost. Stoga pristupate i koristite ovu web stranicu na vlastitu odgovornost.

Modeli plaćanja

Elite Travel prihvaća prihvaća sve uobičajene načine plaćanja, uključujući bankovne transakcije, ček, gotovinu i transakcije kreditnim/debitnim karticama.
Elite Travel prihvaća sljedeće kreditne kartice: Visa, MasterCard, Maestro, Diners, American Express ili druge kreditne kartice objavljene na stranicama www.elite.hr.
• Naknada za uslugu za obradu plaćanja kreditnim karticama se ne naplaćuje.
• Za potrebe rezervacije je potrebno izvršiti cjelokupnu uplatu putem kreditne kartice.
• Plaćanje će biti navedeno kao SIX PAYMENTS SERVICES na izvodu kreditne kartice.
Povrat uplate nije moguć ako je putovanje započelo, bilo za cjelinu Putovanja ili u pogledu bilo kojeg paketa, smještaja, obroka ili bilo koje druge iskorištene usluge. Otkazivanje rezervacije može rezultirati naplatom otkaza Putovanja koje primjenjuje Elite Travel, kako je to navedeno u ovim Općim uvjetima. Prilikom otkazivanja rezervacije dobit ćete obavijest e-poštom, telefaksom ili telefonom o ukupnim iznosima naknade za otkaz Putovanja.
• Prema ugovoru, usluge za obradu plaćanja za usluge kupljene na ovoj internetskoj stranici osigurava Webstudio.

Pretvorbe valuta

Sva plaćanja obavljaju se u eurima, američkim dolarima ili hrvatskim kunama. Iznos Vašeg plaćanja kreditnom karticom dobiva se pretvorbom cijene u eurima u hrvatsku kunu prema aktualnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan pretvorbe. Pri formiranju računa vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju principala kartice/kartičarske udruge. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici ili promotivnim materijalima.

Izjava o sigurnosti kupnje kreditnom karticom

Povjerljivost Vaših podataka je zaštićena i osigurana pomoću SSL enkripcije. Stranice za web plaćanje osigurane su korištenjem protokola Secure Socket Layer (SSL) s 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak kodiranja podataka za sprečavanje neovlaštenog pristupa tijekom prijenosa podataka. To omogućuje siguran prijenos podataka i sprječava neovlašteni pristup podacima tijekom komunikacije između korisnika i WSTay Payment Gatewaya Webstudio i obratno. Webstudio WSPay Payment Gateway i financijske institucije razmjenjuju podatke pomoću svoje virtualne privatne mreže (VPN) koja je također zaštićena od neovlaštenog pristupa. WSPay Web studio d.o.o. je PCI DSS Level 1 ovlašteni pružatelj platnih usluga. Elite Travel ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Privatnost i zaštita osobnih podataka

Elite Travel se obvezuje pružati usluge Putovanja štiteći osobne podatke Klijenta na način da prikuplja samo bitne osnovne podatke o Klijentima koji su potrebni za ispunjavanje obveza. Elite Travel prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke Klijenata u skladu sa GDPR, samo uz prethodno očit i jasan pristanak Klijenta. Sve informacije o korisniku strogo su zaštićene i dostupne su samo zaposlenicima ovlaštenim od strane Elite Travel GDPR koordinatora. Svi naši zaposlenici i poslovni partneri su ugovorom o radu i internim dokumentima odgovorni za poštivanje načela povjerljivosti i zaštite podataka. Elite Travel u potpunosti je u skladu s hrvatskim i EU GDPR zakonodavstvom. Detaljnije o navedenom molimo potražite u našim dokumentima o zaštiti privatnosti koji su kao i ovi Opći uvjeti objavljeni na www.elite.hr.

Cijene i sadržaj putovanja

Cijene navedene na www.elite.hr i ostalim promotivnim materijalima, po osobi su, osim ako nije drugačije navedeno. Cijene se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti, sve dok se rezervacija ne potvrdi. Osim ako nije drugačije navedeno, cijena ne uključuje lokalne pristojbe ili naknade za korištenje, troškove putovanja u/iz inozemstva, sigurnosne i lučke pristojbe, ulaznice u parkove, carinske i pristojbe imigracije, poljoprivredne/ribolovne naknade, naknade za putničke troškove ili pristojbe na međunarodni prijevoz. Cijena ne uključuje napojnice za voditelja Putovanja, vozače ili lokalne vodiče; troškove pribavljanja putovnica i viza; troškove osiguranja osoba i prtljage; predmete za bilo kakve osobne potrebe; bilo koje piće ili hranu koja nije posebno navedena pod "uključeno" na stranicama proizvoda www.elite.hr i ostalim promotivnim materijalima.
U cijenu su uključene usluge navedene pod "Cijena uključuje" i mogu uključivati i različite naknade, koje su posebno istaknute na planu Putovanja. Cijena Putovanja ne uključuje one usluge koje su posebno uključene u plan Putovanja i navedene pod "Cijena ne uključuje", uz obavijest da neke od neobaveznih usluga mogu biti unaprijed dogovorene i bit će navedene u voucheru/ugovoru o Putovanju. Elite Travel će obavijestiti Klijenta o postojanju, cijeni i svim promjenama u režimu naplate naknada. Objavljene cijene rezultat su Elite Travel aranžmana s partnerima/dobavljačima i ne moraju odgovarati istaknutim cijenama na licu mjesta u odredištu/destinaciji gdje Klijent boravi.
Elite Travel ima pravo povećati cijenu Putovanja ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene: a) troškova prijevoza putnika koji proizlaze iz troškova goriva ili drugih izvora energije, b) iznosa poreza ili pristojbe za turističke usluge obuhvaćene ugovorom. od strane vlasti ili subjekata koji nisu uključeni u izvršenje Putovanja, uključujući turističke pristojbe, pristojbe za slijetanje ili pristojbe za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili c) tečaja strane valute koja se odnosi na Putovanje.
Elite Travel ima pravo jednostrano povećati cijenu Putovanja do 8% i mora obavijestiti Klijenta u roku od 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na veličinu, moguće je samo ako Elite Travel obavijesti Klijenta/ugovaratelja u pisanom obliku, na jasan i razumljiv način, uz objašnjenje tog povećanja i izračun, ali najkasnije 20 dana prije početka putovanja.

Putovnica i vize

Svaki Klijent mora provjeriti posjedovanje odgovarajućih dokumenata za svoje Putovanje, osobito (ali bez ograničenja) ako je rezervirao Putovanje i turističke usluge, uključujući let ili posjet određenoj zemlji različitoj od zemlje polaska. Klijent mora imati putovnicu (uz vizu ako je potrebno) ili valjanu osobnu iskaznicu. U slučaju nedostatka ili gubitka osobnih dokumenata Klijent sam snosi nastale troškove i nema pravo na bilo kakav povrat uplatćenih sredstava.

Monetarni, carinski i zdravstveni propisi

Klijenti su dužni pridržavati se monetarnih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih akata Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje putuju i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa od strane Klijenta/ugovaratelja, sve nastale troškove snose sami počinitelji. Putovanje u neke zemlje zahtijeva obvezno cijepljenje protiv određenih bolesti, a Klijenti su dužni imati certifikate i dokumente o cijepljenju.

Okolnosti izvan naše kontrole/kontrole dobavljača

Elite Travel ne snosi odgovornost niti se od njega može tražiti kompenzacija zbog okolnosti koje su izvan kontrole Elite Travel ili odgovarajućih pružatelja usluga Putovanja. Elite Travel će obavijestiti Klijenta o promjeni plana Putovanja, kada mi ili mjerodavni davatelji usluga nisu u mogućnosti pružiti usluge Putovanja u cijelosti ili djelomično kako je dogovoreno ili ako Klijent pretrpi bilo kakav gubitak ili oštećenje bilo kojeg opisa. Okolnost izvan naše ili kontrole pružatelja usluga Putovanja je ona koja se ne može predvidjeti niti izbjeći, čak i nakon poduzetih mjera opreza i uključuje, ali nije ograničena na rat, terorističku aktivnost, građanske nemire, industrijske i socijalne sporove i loše vremenske prilike ili prognoze.

Posebni zahtjevi

Molimo vas da nas pri rezervaciji obavijestite o bilo kakvim posebnim zahtjevima ili o zahtjevu za uslugu ili objekt koji nije uključen u vaše Putovanje. Provjeriti ćemo kod relevantnog pružatelja usluga i gdje god je to moguće, pokušat ćemo udovoljiti Vašem zahtjevu, ali molimo imajte u vidu da takve usluge ne mogu biti zajamčene.

Prihvaćanje uvjeta i odredbi

Elite Travel podrazumijeva da Klijent prihvaća naše Opće uvjete putovanja u trenutku kada je uplatio traženi iznos pologa za Putovanje i/ili kada je ugovorio Putovanje.

Putno osiguranje

Preporučamo i tražimo pri sklapanju Ugovora/Vouchera s Klijentom da Klijent i svi suputnici Klijenta imaju odgovarajuće i dostatno putno osiguranje za pokriće Putovanja jer ni Elite Travel niti naši dobavljači ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu obvezu, troškove ili gubitke koji su nastali zbog neodgovarajućeg osiguranja. Preporučujemo da u trenutku rezervacije putovanja Klijent pribavi sveobuhvatnu policu putnog osiguranja.

Odgovornost klijenta

Klijent je odgovoran za svoje postupke i postupke suputnika. Ako Elite Travel ili naši dobavljači razumno procijene da bi radnje Klijenta ili suputnika mogli uzrokovati opasnost, uzrujanost ili neugodnost ostalim korisnicima, gostima ili osoblju, Elite Travel ili naši dobavljači mogu odmah prekinuti Klijentovo Putovanje. U tom slučaju niti Elite Travel ni relevantni pružatelji usluga neće se smatrati obveznim na naknadu troškova, dati povrat ili platiti troškove koje klijent pretrpi zbog toga.
Klijent je odgovoran za osobnu sigurnost i sigurnost suputnika ovisnih o Klijentu. Odvojite vrijeme i upoznajte se, a zatim se i pridržavajte zdravstvenih i sigurnosnih pravila propisanih od strane neposrednog pružatelja usluga pri izvršenju Putovanja, ustanove ili odgovarajućih državnih tijela. Klijent/ugovaratelj sporazumno pristaje štititi, njegove podružnice i/ili njegove dobavljače i bilo kojeg od njihovih službenika, direktora, zaposlenika i agenata od i protiv bilo kakvih potraživanja, postupaka, zahtjeva, povrata, gubitaka, šteta, globa, kazni ili drugih troškova ili izdataka bilo koje vrste ili prirode, uključujući ali ne ograničavajući se na razumne zakonske i računovodstvene pristojbe, poduzete ili prouzročene:
• od strane Klijenta ili u ime Klijenta odgovornog prema odredbama ovog članka; ili
• od strane trećih osoba kao rezultat
- kršenja ovog sporazuma, Općih uvjeta ili dokumenata koji su ovdje navedeni;
- Klijentove povrede bilo kojeg zakona ili prava treće strane; ili
- Klijentovim korištenjem web stranice i publikacija Elite Travel, te stupiti u postupke i/ili preuzeti postupke i nadoknaditi svu štetu Elite Travel.

Odgovornost Elite Travel-a

Elite Travel dužan je voditi brigu o provedbi Putovanja, kao i izboru pružatelja usluga, uz pozornost dobrog gospodarstvenika, te brigu o pravima i interesima Klijenata u skladu s dobrom poslovnom praksom u turizmu. Elite Travel dužan je pružiti sve ugovorene usluge za određeno Putovanje i ponuditi rješenje za bilo kakav izostanak obavljanja usluge ili dijela usluge. Elite Travel će u potpunosti i na opisani način izvršiti sve gore navedene obveze iz svog plana Putovanja, osim u slučaju više sile ili nepredvidivih okolnosti. Uz svu naše pažnju, prekomjerno rezerviranje (overbooking) u hotelu/prijevozu/restoranu ponekad se ne može izbjeći na odredištu/Potovanju, a Elite Travel će pokušati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o okolnostima i raspoloživim mogućnostima. Elite Travel će pružiti pomoć Klijentima s ograničenom mobilnošću; pružiti odgovarajuće informacije o zdravstvenim uslugama, lokalnim vlastima i konzularnoj pomoći, te uspostaviti potrebnu komunikaciju i pronalaženje alternativnih putnih aranžmana. Elite Travel može, za pomoć u situacijama u kojima je Klijent prouzročio poteškoće namjerno ili nemarom, naplatiti razumnu naknadu koja neće biti veća od stvarne cijene. Klijent ima pravo na smanjenje troškova/naknadu ako usluge Putovanja nisu izvršene pravilno, u skladu s pravilima postupka opisanim u poglavlju Pritužbe.

Transferi iz luke/zračne luke

Klijent je odgovoran obavijestiti Elite Travel o preciznom vremenu dolaska i informacije o lokaciji ukrcaja (vrijeme, zračna luka, broj leta, pristanište, luka, adresa hotela i sl.) najmanje 72 sata prije dana Putovanja na kontakt e-mail ili telefonske brojeve navedene u uputama naznačenim u rezervaciji/ugovoru/voucheru. Propust u ovom smislu, može dovesti do gubitka usluge Putovanja i Elite Travel, njegove podružnice ili odgovarajući pružatelj usluge neće biti odgovoran za bilo kakav povrat novca, naknadu ili obeštećenje.

Plan putovanja

Planovi putovanja su točni u vrijeme objavljivanja, ali mogu biti podložni promjenama bez prethodne obavijesti. To se može dogoditi zbog nepredvidivih okolnosti na moru, cestovnom prometu, zbog vremenskih uvjeta ili bilo kakve promjene poduzete od drugih putničkih agenata i prijevoznika uključenih u plan Putovanja. Elite Travel zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog promjena u rasporedu letova ili pojave drugih nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene pravca putovanja ako se promijene uvjeti putovanja; kao što su vrijeme letenja, vremenski uvjeti, opća sigurnost ili sigurnost zemlje, bez plaćanja štete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.
Ako je Elite Travel, osim kao posljedicu navedenih okolnosti, prije početka putovanja, bio prisiljen značajno izmijeniti bilo koju od glavnih osobina Putovanja ili ne može zadovoljiti dogovorene posebne zahtjeve Klijenta, Klijent može u razumnom roku koji predlaže Elite Travel, prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti Ugovor o Putovanju bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako Klijent otkazuje Ugovor o putovanju u skladu s gore navedenim, Elite Travel dužan je bez nepotrebnog kašnjenja i u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti sva plaćanja kupcu.
Ako Klijent izmijeni plan Putovanja započinjanjem ili prekidanjem plana Putovanja ranije, kasnije ili tijekom Putovanja, tada postaje odgovornost Klijenta da po potrebi organizira ostatak Putovanja, let ili druge veze.
Klijent nema pravo na naknadu za proizvoljan prekid već započetog Putovanja. Eventualno nezadovoljstvo pruženom uslugom ili drugi razlozi za otkazivanje, predmet su zasebnog zahtjeva za naknadu štete i povrat novca.

Plan krstarenja

Plan krstarenja je točan u vrijeme objavljivanja, ali može biti podložan promjenama bez prethodne obavijesti. To se može dogoditi zbog nepredvidivih okolnosti; stanja na moru, cestovnom prometu ili vremenskih uvjeta ili bilo kakve promjene poduzete od strane drugih putničkih agenata i prijevoznika uključenih u plan Putovanja. Nakon započetog krstarenja, povremeno i zbog nepredviđenih okolnosti ili okolnosti izvan naše kontrole, kao što su izuzetno loše vrijeme, navigacijska ograničenja ili druge operativne poteškoće, u interesu sigurnosti ili udobnosti Klijenta, voditelj plovila ili kapetan mogu napraviti potrebne izmjene plana Putovanja po vlastitom nahođenju. Otkazivanje luke priveza ili luke dodira, ili izvršavanje potrebnih promjena u planu Putovanja kao posljedica gore navedenih okolnosti, ne daje pravo klijentima na bilo kakav zahtjev za obeštećenje od strane Elite Travela ili na bilo kakav povrat sredstava. Ako je potrebno, plan Putovanja se može mijenjati ili plovilo zamijeniti prije ili poslije početka krstarenja. Za vrijeme krstarenja, ako brod/plovilo pretrpi bilo kakav kvar na strojevima ili opremi koji prouzroče prekid krstarenja duži od 24 sata, a ako se ne ponude alternativni aranžmani ili zamjensko plovilo, Klijent će imati pravo na proporcionalni povrat za neiskorišteni broj dana krstarenja. Većina promjena na planovima Putovanja je minimalna. Povremeno, Elite Travel mora napraviti "značajnu promjenu". Značajne promjene uključuju slijedeće promjene koje su izvršene prije početka Putovanja; promjena plovila/broda ili smještaja na nižu službenu klasifikaciju ili standard za cijelo trajanje ili većinu krstarenja/Putovanja; promjena pravca plovidbe ili smještaja za cijelo trajanje ili većinu krstarenja/Putovanja; promjena vremena vremena isplovljavanja ili ukupne duljine krstarenja/Putovanja od dvanaest sati ili više ili zamjena mjesta polaska mjestom koje je Klijentu nepovoljnije. Ukoliko Elite Travel mora napraviti značajnu promjenu ili otkazati Klijentovo Putovanje, dužan je obavijestiti Klijenta što je prije moguće. Ukoliko je preostalo dovoljno vremena za usklađivanje prije polaska, Elite Travel će ponuditi Klijentu izbor sljedećih mogućnosti:
• prihvaćanje promijenjenog plana Putovanja ili,
• kupnju alternativnih Putovanja iz programa Elite Travel, sličnog standarda od onog koji je izvorno rezerviran, ako je dostupan. Elite Travel će ponuditi Klijentu barem jednu alternativu ekvivalentnog ili višeg standarda bez dodatnih troškova, koja ne prelazi cijenu originalnog putovanja ili povratiti razliku u cijeni ako je primjenjivo. Ukoliko Klijent ne prihvati izmjenu, Elite Travel će ponuditi izbor ostalih dostupnih Putovanja.
• otkazivanje ili prihvaćanje otkazivanja, u kojem slučaju Klijent prima puni i brz povrat uplaćenih sredstava.

Plan autobusne ture; pušenje i zamjena sjedala

Plan autobusne ture je točan u vrijeme objavljivanja, ali može biti podložan promjenama bez prethodne obavijesti. To se može dogoditi zbog nepredvidivih okolnosti; stanja na moru, cestovnom prometu ili vremenskih uvjeta ili bilo kakve promjene poduzete od strane drugih putničkih agenata i prijevoznika uključenih u plan Putovanja.
Zakonom je zabranjeno pušenje unutar turističkih autobusa unutar Hrvatske. Klijent je dužan informirati se i u tom smislu zahtijevati informacije od zaposlenika neposrednog pružatelja usluge. Preporučamo da ograničite pušenje na povremena zaustavljanja na putu. Kako bi omogućili svima mogućnost uživanja u pogledu na bočnim/prozorskim i prednjim sjedalima, Klijenti svakodnevno zamjenjuju mjesta tijekom Putovanja.

Uputstva za pridruživanje

Ako Klijentovo Putovanje uključuje transfer u dolasku/odlasku, Klijentu se savjetuje da se obrati Elite Travelu putem e-maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na drugi način, i provjeri vrijeme i mjesto ukrcaja najmanje 48 sati prije početka Putovanja.
Ako Klijent ne može potvrditi mjesto ukrcaja unutar određenog vremenskog okvira, klijentu se preporučuje kontaktirati Elite Travel na +385 20 358 200 / +385 20 358 302, prije Putovanja, ili odmah po dolasku na odredište.
Klijent je dužan pribaviti i posjedovati eventualno potrebne vize pri prijelazu granice. Posjedovanje vize, putovnice i drugih identifikacijskih dokumenata isključiva su odgovornost Klijenta.
Podatci iz Klijentove putovnice mogu biti unaprijed potrebni (ime, prezime, datum rođenja, nacionalnost i broj putovnice); stoga se klijentu preporučuje da ih pošalje zajedno sa rezervacijskim referentnim brojem, e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili kontaktira Elite Travel na gore navedene telefonske brojeve. Klijenti su dužni sami doći do mjesta ukrcaja ili sastanka.

Izmjene i otkazivanje putovanja

Planovi Putovanja su točni u vrijeme objavljivanja, ali mogu biti podložni promjenama bez prethodne obavijesti. To se može dogoditi zbog nepredvidivih okolnosti; stanja mora, cestovnog prometa ili vremenskih uvjeta ili bilo kakve promjene od drugih putničkih agenata i prijevoznika uključenih u plan Putovanja. Ako Klijent izmijeni plan Putovanja započinjanjem ili prekidanjem plana Putovanja ranije, kasnije ili tijekom Putovanja, tada postaje odgovornost Klijenta da po potrebi organizira ostatak Putovanja, let ili druge veze.
Elite Travel zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog promjena u rasporedu letova ili pojave drugih nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene pravca putovanja ako se promijene uvjeti putovanja; kao što su vrijeme letenja, vremenski uvjeti, opća sigurnost ili sigurnost zemlje, bez plaćanja štete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.
Ako je Elite Travel, osim kao posljedicu navedenih okolnosti, prije početka putovanja, bio prisiljen značajno izmijeniti bilo koju od glavnih osobina Putovanja ili ne može zadovoljiti dogovorene posebne zahtjeve Klijenta, Klijent može u razumnom roku koji predlaže Elite Travel, prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti Ugovor o Putovanju bez plaćanja naknade za raskid ugovora. Ako Klijent otkazuje Ugovor o putovanju u skladu s gore navedenim, Elite Travel dužan je bez nepotrebnog kašnjenja i u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti sva plaćanja kupcu.
Elite Travel može raskinuti ugovor o Putovanju prije početka Putovanja te će u potpunosti Klijentu refundirati sve primljene uplate za Putovanje, bez obveze obeštećenja ili bilo kakve nadoknade, ako je broj prijavljenih osoba za Putovanje manji od minimalnog broja navedenog u ugovoru i ako Elite Travel obavijesti Klijenta o raskidu ugovora u roku navedenom na web stranici, promotivnom materijalu ili u programu Putovanja.
Klijent nema pravo na naknadu za proizvoljan prekid već započetog putovanja. Eventualno nezadovoljstvo pruženom uslugom ili drugi razlozi za otkazivanje predmet su zasebnog zahtjeva za naknadu štete i nadoknade.
Ako neki od programa Putovanja podliježu posebnim uvjetima, Elite Travel će ih navesti prilikom ugovaranja i primjeniti.

Politika otkazivanja putovanja

Politika otkazivanja za višednevna putovanja navedena je na www.elite.hr ili u drugim promotivnim materijalima, unutar opisa programa, pod poglavljem Cijene i razlikuje se kod različitih Putovanja.
Politika otkazivanja za dnevne izlete regulira otkaz kako slijedi:
• otkazivanje najmanje 24 sata prije planiranog polaska - bez naknade za otkazivanje.
• otkazivanje 0-24 sata prije planiranog polaska - naknada za otkazivanje 100%.

U slučaju otkazivanja, Klijent nema pravo na naknadu troškova izdavanja vize ili putnih isprava. U slučaju da Klijent otkazuje ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Elite Travel primjenjuje gore navedena pravila naknade za svaki program, uzimajući u obzir eventualnu štetu koju je Elite Travel pretrpio otkazom Putovanja i neće uzeti u obzir naknadne zahtjeve. Klijent je dužan potvrditi otkaz pismenim putem; dopisom, fax-om ili e-mail-om. Ako Klijent ne dostavi obavijest o otkazivanju Putovanja u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao Putovanje. Ako Klijent, na vlastiti zahtjev prekine Putovanje, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka na mjesto polaska. Ako nastane šteta prouzročena proizvoljnim prekidom Putovanja, Elite Travel zadržava pravo naplate na temelju dokazivanja stvarnih troškova i maksimalno 100% cijene Putovanja.
Klijent ima pravo raskinuti ugovor o Putovanju prije početka Putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora, u slučaju iznenadnih, nepredvidivih i neizbježnih okolnosti koje su se dogodile na ili blizu odredišta i koje imaju značajan utjecaj na ispunjavanje plana Putovanja ili koje imaju značajan utjecaj na prijevoz putnika na odredištu.

Kašnjenja

Žao nam je što vam nismo u mogućnosti ponuditi pomoć u slučaju kašnjenja pri dolasku ili odlasku sa odredišta/destinacije. U takvim okolnostima, bilo koji prijevoznik može u skaldu sa svojim pravilima, pružiti osvježenje ili druge pogodnosti za vrijeme čekanja. Ne možemo preuzeti odgovornost za kašnjenje zbog bilo kojeg razloga, što uključuje i ponašanje bilo kojeg putnika koji se ne prijavi na vrijeme, ili je odgovoran za kršenje sigurnosnih i drugih zakonski utemeljenih i obveznih postupaka. Nadalje, nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje, niti postupati po ovoj osnovi, osim ako ono ima značajan utjecaj na vaše Putovanje.

Sigurnosni standardi

Sigurnosni standardi i propisi su oni zemlje domaćina, a ne nužno isti ili ekvivalentni standardi Vaše zemlje. Nadzor, provođenje i primjenu lokalnih propisa provode nadležne vlasti dotične zemlje. Pozivamo vas da tijekom Putovanja poduzmete sve razumne mjere zaštite.

Invalidnost i putovanje

Na isti način tretiramo sve ljude, bez obzira na nacionalnost, boju kože ili zdravstveno stanje. Jedan od naših ciljeva je pružanje slobodnog pristupa i proširenje mogućnosti Putovanja osobama s posebnim potrebama u Hrvatskoj i inozemstvu. Razvijamo više putničkih proizvoda za smještaj ove posebne populacije; međutim, još uvijek, svi turistički proizvodi koje trenutno nudimo ne uključuju poseban smještaj ili odgovarajuću dostupnost. Klijenti su odgovorni potvrditi s nama prije rezervacije Putovanja dostupnost takvih usluga, kako bismo osigurali da se posebni dogovor može izvršiti, ako je to traženo za njihove potrebe. Elite Travel ili lokalni davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakve incidente ili posljedice nastale tijekom Putovanja ili pritužbe ili tužbe tijekom ili nakon putovanja, zbog neuspjeha Klijenta da nas obavijesti o njegovim posebnim potrebama. Preporučamo Klijentima da provjere i s nama dodatno potvrde, da će na njihov zahtjev biti osiguran poseban smještaj ili sadržaji.

Zdravstveno stanje, trudnoća i putovanje

Ako Klijent ima zdravstvene teškoće ili trudnoću, planira Putovanje, preporučeno je posavjetovati se s liječnikom prije Putovanja, pogotovo ako zdravstveno stanje zahtijeva dnevnu rutinsku njegu, hitnu njegu ili je trudnoća ocijenjena rizičnom. Klijent je odgovoran za pružanje svih povezanih informacija tijekom postupka rezervacije/ugovaranja, dodavanjem posebnih komentara.
Klijent je razumije da Elite Travel ili lokalni davatelj usluga nije u mogućnosti pružiti medicinske usluge ili hitnu njegu u slučaju da takav postupak bude potreban.
Klijent je odgovoran za sve rizike, incidente ili posljedice nastale tijekom Putovanja. Preporučujemo da Klijent pribavi policu zdravstvenog osiguranja i policu putnog osiguranje prije Putovanja.

Politika odgovornog poslovanja

Trgovačko društvo Elite Travel osnovano je 2001. godine s ciljem pružanja vrhunske turističke usluge svim našim Klijentima i poslovnim partnerima. Kao trgovačko društvo za upravljanje odredištem (DMC) pružamo stručne savjete i personalizirano planiranje putovanja, fleksibilan dizajn programa, planiranje konferencija i sastanaka te organizaciju događanja. Glavni cilj Elite Travel je ponuditi sve osnovne elemente savršenog odmora: iznimnu vrijednost za novac, znanje o odredištu i posvećenost detaljima. Predani smo razvoj, poslovanje i marketing našeg poslovanja obavljati na odgovoran i održiv način.
Priznajemo da je za dugoročni uspjeh našeg poslovanja važno uzeti u obzir naš utjecaj na okoliš. Neophodno je da u našoj sferi utjecaja učinimo koliko god možemo, da zaštitimo prirodne resurse za budućnost i promoviramo vrijednosti o kojima ovise lokalne zajednice. Nastavit ćemo poboljšavati našu politiku gospodarenja otpadom, uključivši tri načela:
• smanjenje količine otpada,
• ponovnu upotrebu,
• recikliranje,
te ćemo nastojati poboljšati naše performanse u području zaštite okoliša proširivanjem dosega trenutnih ekoloških inicijativa i održivih putničkih programa. Potičemo održivi turizam u našoj zemlji i šire, tako da zapošljavamo lokalne ljude (menadžeri, vodiči, vozači i sl.), omogućujući lokalnim ljudima da imaju koristi od naših programa. Svaki mjesec uplaćujemo novac u dobrotvorne svrhe (svaki mjesec odaberemo jedog korisnika), a svi zaposlenici izdvajaju protuvrijednost od 3 eura (po osobi) za tu svrhu. Podržavamo lokalnu zajednicu osiguravanjem besplatnih vozila/plovila za škole i vrtiće - njihove izlete u prirodu (promicanje otvorenog načina života). Podržavamo i ekološku organizaciju Eko Omblići, Lions Club, bazen "JUG", Nacionalni park Krka i udrugu Dva Skalina (za djecu s posebnim potrebama) i mnoge druge. Usko surađujemo sa sindikatom policije financiranjem njihovog programa prevencije nasilja među mladima.
Veliku pažnju posvećujemo odgovornom poslovanju sa aspekta zaštite okoliša, društvene odgovornosti poduzeća i održive nabave.
• Smanjenje količina otpada
• Odvajanje i odlaganje otpada
• Smanjenje potrošnje energije i vode
• Zaštita okoliša
• Održiva kupnja
• Odnos sa lokalnom zajednicom
• Društveni odnosi, socijalna pravda i poslovna etika
• Poštena trgovina i zapošljavanje
• Promocija održivosti u našoj poslovnoj zajednici

Elite Travel se zalaže za zaštitu biološke raznolikosti, sprječavanje prodaje zabranjenih suvenira i dobrobit životinja. U sklopu našeg podsjetnika za putne savjete Klijentima pružamo informacije o preporučenom ponašanju i tretmanu životinja te dajemo preporuke za kupnju domaćih, izvornih suvenira. Naša Putovanja uključuju lokalne proizvođače vina, proizvođače ulja, proizvođače sira, obiteljska gospodarstva, obiteljske hotele itd. Pomažemo očuvanju tradicionalne proizvodnje svile u Konavlima (u blizini Dubrovnika) i potičemo naše goste da kupuju lokalnu hranu i jedu u lokalnim restoranima (pomažući lokalnim ljudima da grade svoje poslovanje) Kupujte izvorno, jedite izvorno i živite kao član zajednice!
Elite Travel je u posjedu certifikata ISO 9001: 2015 i TRAVELIFE CERTIFIED.

Pravo na pristup

Posjetitelj ove web lokacije mora biti pojedinac, stariji od 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina, možete koristiti www.elite.hr samo u nazočnosti ili uz dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika.

Suputnici

Svi Klijenti/sudionici Putovanja pristaju zajednički putovati, na vlastitu volju i suglasnost. Financijske, kulturne ili osobne razlike su odgovornost svake strane i ne smiju utjecati na cjelokupno Putovanje na bilo koji način. Ako jedan Klijent otkaže svoj dio putovanja, sve naknade ili pristojbe povezane s otkazom odlazećeg Klijenta, dužan je nadoknaditi Klijent koji odlazi u cijelosti. To osigurava da odlazeći Klijent ostavi preostale Klijente i samo Putovanje u dobrom stanju. Uplaćeni iznos za zasebne usluge Klijenta/suputnika u cijelosti je nepovratan nakon što je svaki Klijent/sudionik Putovanja izvršio zasebna plaćanja. Klijent/suputnik ne može mijenjati datume i vremena polazaka, osim ako sve strane pristanu na promjenu datuma. Prijevoz iz zračne luke za potrebe Klijenata/suputnika slijedi iste standarde kao i prijevoz iz/do zračne luke koji se pruža na uobičajenim individualnim Putovanjima. Klijent ne može samostalno izvršiti dodatne izmjene smještaja nakon što je Putovanje potvrdeno. Dodatne promjene uvjeta smještaja su moguće, ako su dostupne, a naknadu snosi svaki Klijenta/sudionik Putovanja zasebno. Sve su stranke suglasne s gore navedenim pravima i obvezama pri rezervaciji Putovanja i Općim uvjetima te su se složili s nastavkom Putovanja u dobroj vjeri i razumijevanju svake strane. Pridruživanje Klijenata na Putovanje na više lokacija i u različita vremena vremena možda neće biti dostupno za sve Putovanja. Klijenti/suputnici moraju odlučiti o jednom mjestu na kojem će se sastati za pridruživanje Putovanju (za Putovanja koji nude usluge transfera) ili jednoj usluzi prijevoza iz zračne luke (za Putovanja koji nude usluge prijevoza iz zračne luke, jednu zračnu luku i jedan transfer po stranci). Predlažemo da odabrani položaj bude jednako udaljen od svakog Klijenta/suputnika ili da odabrano vrijeme transfera iz zračne luke bude kasniji od dva dolaska (Klijent/suputnik sa ranijeg dolaska treba pričekati putnike za kasnijih dolazaka za isti transfer).

Važna napomena

Elite Travel nije odgovoran za plaćanje bilo kakve naknade, odštete ili kompenzacije ukoliko bude primoran otkazati ili na bilo koji način promijeniti plan Putovanja zbog rata ili prijetnje ratom, nereda, civilnih nemira, industrijskih sporova, svih oblika katastrofe, terorističkih aktivnosti, tehničkih ili drugih problema s prijevozom, zatvaranja zračnih luka ili morskih luka, izmjene ili otkazivanja usluga redovnog prijevoza i drugih nepredvidivih okolnosti van našeg objektivno mogućeg utjecaja. Elite Travel neće obeštetiti bilo kojeg Klijenta koji samovoljno izmijeni ili ne iskoristi bilo koji dio Putovanja koji je rezervirao i platio kod ove tvrtke.

Pritužbe

Sve nesukladnnosti koje se javljaju tijekom putovanja trebaju biti odmah prijavljene prilikom lokalnom dobavljaču, predstavniku i Elite Travel, Dubrovnik Headoffice, tako da se može nesukladnost može otkloniti.
Spor se također može riješiti putem platforme za rješavanje sporova na adresi www.elite.hr
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)
Klijent treba nasloviti pritužbu na pružatelja usluga (hotel, apartman ili drugi smještajni ured, voditelja putovanja, organizatora putovanja, predstavnika ili davatelja neposrednih usluga) na licu mjesta. U slučaju da je pritužbu moguće riješiti na licu mjesta, a Klijent se nije žalio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se Klijent slaže s tom uslugom te time izgubi pravo naknadnog zahtjeva za smanjenje cijene ili plaćanje odštete. Elite Travel neće prihvatiti pritužbu ako Klijent nije dostavio kopiju pisane pritužbe koju je podnio na licu mjesta. Ako nakon pritužbe nesukladnost ne bude otklonjena, Klijent je dužan zatražiti pismenu potvrdu da se usluga nije izvršila ili nije izvršena na dogovoreni način. Klijent je dužan priložiti tu potvrdu zajedno sa pisanom pritužbom.
Pritužbe se mogu podnijeti pismenim putem Elite Travel Ltd, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, najkasnije 30 dana nakon povratka s Putovanja. Pritužbe se također mogu poslati e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., voditelju poslova ili zaposleniku uključenom u ugovaranje i provođenje Putovanja.
Ako Klijent pošalje pisanu pritužbu nakon tog roka, Elite Travel je nije dužan uzeti u obzir. Elite Travel dužan je u roku od 14 dana od primitka prigovora donijeti pismenu odluku o prigovoru i može odgoditi rok za donošenje odluke u svrhu prikupljanja podataka za dodatnih 14 dana. U roku do donošenja odluke, a ukupno 14 ili 28 dana nakon podnošenja prigovora, Klijent se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili druge institucije, kao i dvanja informacija medijima. Isto tako, tijekom ovog vremena Klijent se odriče prava na tužbu. Najviši iznos naknade po pritužbi može doseći iznos predmetnog dijela usluge, a ne može uključivati već iskorištene usluge niti ukupni iznos aranžmana. Klijent i Elite Travel će sporove nastojati riješiti sporazumno, inače se ugovara i sporazumno prihvaća nadležnost Suda u Dubrovniku. Relevantni zakon bit će hrvatski zakon. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Klijent može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred prijavljenim tijelom za alternativno rješavanje sporova, sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješenje spora.

Zakon u primjeni

Ova web stranica/promotivni materijal osmišljen je za uporabu u Republici Hrvatskoj. Pristupanjem ovoj internetskoj stranici i/ili ugovaranjem bilo kojeg aranžmana sa Elite Travel, Klijenti se slažu da će sudovi u Hrvatskoj rješavati bilo kakve sporove koji mogu nastati između Klijenta i Elite Travela te da će hrvatsko materijalno pravo biti primijenjeno uz isključenje odredbi međunarodnog privatnog prava odnosno uz isključenje odredbi o upućivanju na prava drugih država.

Nadzor

Nadzor poslovanja Elite Travel provodi Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

Odricanje od odgovornosti

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, odbijamo sva jamstva, bilo izričita ili podrazumijevana pisanim odredbama, običajima ili uporabom, koja se odnose na informacije sadržane na ovoj web stranici i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, nastalu kao posljedica korištenja ove web stranice ili zbog bilo kakvog prekida ili kašnjenja u pristupu ovoj web stranici.

Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti putovanja isključuju sve dosadašnje i trenutne uvjete putovanja, izdaju se 15. rujna 2018., u skladu s Direktivom EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 25. studenog 2015. o paketima aranžmanima i srodnim aranžmanima, koji je na snazi od 1. srpnja 2018., tj. Zakonom o pružanju usluga u turizmu, Republike Hrvatske iz 2018. godine.
Klijent se obvezuje pokušati riješiti eventualne sporove u skladu s Općim uvjetima. Ako to nije moguće, u slučaju spora nadležan je Sud Republike Hrvatske i primjenjuje se hrvatsko pravo. Nadležno tijelo za službeni nadzor aktivnosti turističkih agencija u obavljanju i pružanju turističkih usluga: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, odnosno Ministarstvo turizma i sporta, Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, OIB: 87892589782, kontakt tel. 01 6169 111.

Elite Travel d.o.o., Dubrovnik 20000, Vukovarska 17, OIB 58914751045, ID broj: HR-AB-20-090002185, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu - stalna služba u Dubrovniku, MBS 090002185.

Elite Travel d.o.o. imenuje Katarinu Piljić kao voditelja poslova, ovlaštenog za upravljanje i nadzor nad aktivnostima, operativnim i upravnim postupcima, kao i nadzor kvalitete i sigurnosti poslovanja, uključujući usluge dobavljača i njihovu izvedbu. Temeljem Upravnog odbora zastupa društvo i organizacijsku jedinicu.

Kontakti:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 020 / 358-200, faks 020/358 -303,
radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.

Direktiva EU-a 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. dostupna je na web stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from= HR i Zakon o pružanju usluga turizma Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018., na web stranici: https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u -turizmu

Voditelj poslova:
KATARINA PILJIĆ
Tel: + 385 20 358 200
Fax: +385 20 358 303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati

Opseg ovlasti voditelja poslova je upravljanje i nadzor nad aktivnostima, operativnim i administrativnim postupcima, nadzor kvalitete i sigurnosti, uključujući usluge dobavljača i njihovu izvedbu. Temeljem ovlaštenja Uprave, Voditelj poslova predstavlja Društvo i organizacijsku jedinicu.

Contact :
Elite Travel Putnička Agencija d.o.o.
Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, Croatia
+ 385 20 358 200
elite@elite.hr

Working hours:
Monday to Friday
08:00 - 15:00
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak:
08:00 - 15:00

Travelife Certified
htz hrvatska logo2x

elite fondovi